Vasantha-Maligai-1973-Tamil

Vasantha Maligai (Eng: Joyful Palace) is a 1972 Tamil film, directed by K.S. Prakash Rao, starring Sivaji Ganesan and Vanisri, a remake of the 1971 hit Telugu film, Prem Nagar.…